Consonte ás obrigas e ao compromiso adquirido no coidado da privacidade polo “Cluster da Comunicación de Galicia” (“CLUSTER DA COMUNICACIÓN” ou “O CLUSTER), pregamos a todos os usuarios que acceden ao sitio web http://www.clustercomunicacion.gal (“o Sitio Web”) que revisen a seguinte información que atinxe ao uso de datos persoais a través do Sitio Web por parte do CLUSTER:

información básica sobre tratamento de datos persoais online
Responsable do tratamento Cluster da Comunicación de Galicia
Finalidades –  Atención a consultas formuladas online por usuarios do Sitio Web en relación ás actividades e fins do cluster

–  Difusión de noticias compartidas voluntariamente polo Usuario en redes sociais, premendo o ‘botón’ facilitado ao termo da publicación en cuestión

Base xurídica Consentimento do interesado
Destinatarios Non se prevén
Dereitos Acceso, rectificación ou supresión, limitación ao tratamento, dereito a non ser obxecto de decisións automatizadas, oposición, portabilidade, e dereito a reclamar inatención de dereitos ante a Autoridade de Control (Axencia Española de Protección de Datos, ‘AEPD’)
Información adicional No sitio web da AEPD. Pode consultar: https://www.aepd.es/media/guias/guia-ciudadano.pdf

Para que o titular dos datos persoais tratados no Sitio Web poida exercer calquera dos dereitos indicados na táboa previa con plenas garantías, a través de respostas ás seguintes preguntas, ampliamos a información previamente resumida:

  1. ¿Quen é o responsable do tratamento dos teus datos persoais?

É o “Cluster da Comunicación de Galicia” (‘CLUSTER DA COMUNICACIÓN), con domicilio profesional en Rúa/ Lope Gómez de Marzoa, S/N (local 13), C.P. 15.705, Santiago de Compostela (A Coruña).

Poderás contactar co CLUSTER chamando ao nº de teléfono (+34) 881 977 102, escribindo ao enderezo de correo electrónico info@clustercomunicacion.gal, ou ben a través do “formulario de contacto” á túa disposición no Sitio Web.

  1. ¿Para que se recollen os teus datos a través do Sitio Web e con que propósito os empregará o CLUSTER?

Os datos persoais que facilites a través de calquera das vías de contacto referidas previamente serán utilizados para responder ás túas dúbidas, suxerencias ou comentarios dirixidos ao CLUSTER a través do Sitio Web.

  1. ¿Cal é a base xurídica que lexitima o tratamento dos teus datos persoais?

É o teu consentimento, na medida en que estarás autorizando o tratamento dos teus datos a través dunha ‘clara acción afirmativa’ cando te dirixes ao CLUSTER, previo acceso á presente Política de Privacidade que, de modo permanente, se atopa a disposición do Usuario dende calquera das páxinas do Sitio Web.

  1. ¿Comunicará o CLUSTER os teus datos persoais a alguén?

Non se contempla, salvo previa petición e permiso obtido directamente do Usuario.

  1. ¿Durante canto tempo conservará o CLUSTER os teus datos?

No tocante á información persoal que fas pública a través dos teus comentarios no Sitio Web, a mesma será visible mentres a noticia á que se refire esté exposta no Sitio Web. Logo de retirada dita noticia, o CLUSTER somentes conservará a información persoal compartida dese modo cando unha lei obrigue a elo (p.ex. comentarios de contido ilícito, de cara á posta a disposición destes á autoridade xudicial). 

  1. ¿Qué dereitos tes sobre os teus datos?

Poderás exercitar os dereitos de acceso, rectificación ou supresión, oposición ao tratamento dos teus Datos, ou de limitación do seu tratamento, a non ser obxecto de decisións automatizadas ou ben solicitar en calquera momento que se revoque o consentimento que prestaches para as finalidades indicadas polo CLUSTER (vid. táboa inicial), así como o dereito á portabilidade dos teus datos.

Deberás facelo por escrito, achegando fotocopia do D.N.I., pasaporte ou doutro documento válido que te identifique, dirixido ao e-mail info@clustercomunicacion.gal, co título (asunto) “CLÚSTER. RGPD”

Cando recibamos a túa solicitude, enviarémoste un formulario que terás que cumprimentar para que poidamos dar curso á mesma.

  1. ¿Que podo facer se o responsable do tratamento non atendese os meus dereitos?

Se consideras que os teus dereitos non foron oportunamente atendidos, poderás iniciar un procedemento de “tutela de dereitos” ante a AEPD (Vid.: https://www.aepd.es/media/guias/guia-ciudadano.pdf).