Quen somos

No cluster temos unha estrutura organizativa que se basea na representación da vontade das empresas, por iso o elemento máis importante é a Asemblea.

image

Andavira Editora

Edición

Via Edison, 33-35. Polígono del Tambre
15890 – Santiago de Compostela
A Coruña – España
T: 981 958 320
F:  981 575 693

Andavira Editora

Ediciones Bolanda

Editorial Galaxia

Grial Libros

Innovation Books

Nova Galicia Edicións

Kalandraka Editora

Atelier Grafic

BAP & Conde

CXG Publicidad Directa

Iuni Consulting

Sígaris

Quattro idcp

Imaxe Intermedia

Anduriña

CA Gráfica

Grafoplas

Campus na Nube

Coreti

Corporación de Comunicaciones

Eurográficas Pichel

Gráficas Celarayn

Gráficas Ezponda

Gráficas Ibernón

Gráficas Ocero

Gráficas Rías Baixas

Gráficas Salnés

Grafinco

Imprenta Feito

La Voz de la Verdad

Lugami Artes Gráficas

Sistemas de Etiquetaje

Sixpress Color

TGC Print

Tórculo

Vilafer Paula

Asociación de Empresarios

de Artes Gráficas de Galicia

Asociación Gallega de Diseñadores

Asociación de Marketing de Galicia

Asociación Profesional de Directivos de Comunicación

Creatividade Galega

Fundación Feiras Expourense

Packaging

A.C. Pack S.L.

Digipress

Galiza Verde

Grafimática

Grupo Academia Postal

HP

Inforsistem

Lombardero Encuadernación

MDI

Nea F3 Ibérica

Tecnologías Plexus