O Regulamento de protección de Datos

24 de maio

O día 25 de maio entrou en vigor o novo regulamento de protección de datos que vén pola aplicación do Regulamento da UE sobre protección de datos de carácter persoal.

O RGPD introduce novidades que se deben considerar, sobre todo no relativo ao envío masivo de ofertas comerciais. Entre os puntos máis interesantes desta normativa destacar a necesidade de políticas proactivas de protección, que acrediten o interse pola protección de datos sensibles nos cuestionarios ou formularios.