La actual Junta Directiva renueva su mandato

8 de maio

A actual directiva do Clúster, presidida por Xosé Luis Reza, renovou o seu mandato dous anos máis tras o  proceso electoral realizado o 8 de maio.

A Xunta está formada por un total de 10 directivos nos que están representadas as diferentes actividades da cadea de valor do Clúster: creatividade, deseño, marketing, comunicación, publicación e impresión.

Presidente D. Xosé Luis Reza Pérez Markea, Asociación Galega
de Marketing
Vicepresidente D. Carlos del Pulgar Sabín Nova Galicia Edicións, S.L.
Tesoreira Dña. Mar Delgado López Atelier Grafic Visual, S.L.
Secretario D. Jacobo Bermejo Barrera Tórculo Comunicación
Gráfica, S.A.
Vogal D. Emilio Arán Bernal Gráficas Anduriña, S.C.G.
Vogal D. Jaime Conde González Quattro IDCP,S.L.
Vogal Dña. Mª Amalia Baltar Estévez Asociación DIRCOM
Vogal Dña. Carla Reyes Uschinsky Executivas de Galicia
Vogal D. David Silvosa Rivera Costa Comunicación Visual, S.L.
Vogal D. Alberto Garnil Rodríguez Iconweb Agencia de Diseño y Marketing, S.L

A renovada Xunta Directiva afronta con entusiasmo o seu mandato e céntrase en promover o crecemento e consolidación do Clúster e promover, entre outros puntos estratéxicos, a cooperación entre empresas asociadas, promover o seu negocio e mellorar a súa visibilidade.

 

Proxecto cofinanciado por: