Industrias creativas: o mundo das ideas levado á industria

9 novembro de 2022

Industrias creativas: o mundo das ideas levado á industria

 

“Economía creativa son actividades nas cales a creatividade e o capital intelectual son a materia prima para a creación, produción e distribución de bens e servizos”.  John Howkins

O audiovisual, a moda, o deseño, a arquitectura, a restauración, as aplicacións informáticas aplicadas ao mundo da comunicación, as artes visuais como compendio da aplicación das novas tecnoloxías á creación de novos escenarios estéticos, configuran este inmenso mundo que no seu globalidad denominamos industrias creativas. Un sector da economía que involucra a xeración de ideas e coñecemento. A industria creativa e cultural experimentou nos últimos anos unha revolución a nivel global. A transformación dixital, a aparición de novos modelos de negocio e novas tecnoloxías cambiaron drasticamente a industria. As fronteiras dos mercados nacionais, nun mundo global como o que vivimos, hanse difuminado. As Industrias Creativas e Culturais (ICC) teñen un indubidable impacto sobre o crecemento, o PIB dos países e as exportacións, ademais de ser unha canteira de emprego e talento.

Unha oportunidade infinita…

A industria creativa implica converter o talento en diñeiro a través de proxectos que convertan as ideas en accións produtivas, fomentando a creatividade, as habilidades e o enxeño dos emprendedores e os profesionais.

LEMBRA:

Data: mércores, 9 de novembro

Hora: 9:30 horas

Modalidade: híbrido

Inscripción de balde: https://circulo.gal/categorias/industrias-creativas/