Proxecto Cofinanciado

“O Cluster da Comunicación Gráfica foi beneficiario da axuda  IG193.2016  “Axudas para as agrupacións empresariais innovadoras (clústers) na Comunidad Autónoma de Galicia” co fin de cofinanciar os  gastos de persoal da entidade”.