Afterwork: A marca de distribución o papel do marketing