Tendrás acceso a todo tipo de informes sectoriales para conocer bien el mercado

El Ministerio de Industria nos ha calificado como Asociación Empresarial Innovadora (AEI) y a nuestro Plan estratégico, de excelente

Que é o Cluster da Comunicación Gráfica

 

Representa a cadea de valor da comunicación en Galicia: o marketing, a comunicación, a publicidade, o deseño, a edición, a impresión… Un grupo de centros de formación, centros tecnolóxicos, empresas e asociacións entre as que se atopan Markea, Dircom, Creatividade Galega, DAG… E temos a cualificación de Asociación Empresarial Innovadora (AEI), outorgada polo Ministerio de Industria.

Que facemos

Representar ao sector da comunicación en Galicia, poñendo en valor as capacidades do seus membros e potenciando a súa competitividade.

Que ofrecemos

Mellorar a competitividade dos seus membros a través de catro vías: comunicación, colaboración, innovación e internacionalización.

Quen somos

Un grupo de centros de formación, centros tecnolóxicos, empresas e asociacións entre as que se atopan, Markea, Dircom, Creatividade Galega, DAG…

Vantaxes de ser socio

Aproveitar as oportunidades que ofrece o cluster para poñer en valor as actividades dos seus membros e mellorar a súa competitividade.

Observatorio de tendencias

Aquí tes a un clic acceso a informes sobre marketing, comunicación,
publicidade, deseño, industria gráfica e edición. Poderalos descargar
en PDF para coñecer ben o mercado antes de tomar calquera decisión.

Cada tres meses publícase Rúbrica. Editada en papel, é a única que recolle o traballo, as tendencias, os creadores e as empresas da comunicación galega. Bótalle unha ollada ao último número.